Missie :

Watch Over Care verleent thuiszorg op maat aan cliënten, zodat de veelal oudere mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. WOC verleent zorg die is afgestemd op de cliënt. De zorgverleners zijn vakbekwaam, opgewekt en hebben aandacht en respect voor de cliënt. De instelling werkt samen met cliënten en hun mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten. De instelling richt zich op de toegevoegde waarde voor de cliënten en is inventief in het vinden van passende oplossingen voor de cliënten en hun naasten.

Visie :

De kernpunten van de thuiszorg Van WOC zijn: werken met vakkundig personeel en het leveren van zorg in de eigen persoonlijke en veilige omgeving van de cliënt. Er is geen leeftijdsgrens. Er wordt geen onderscheid gemaakt in religie of levensbeschouwing. Zorgverleners zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Naast ons streven naar de beste kwaliteit van handelen, vindt WOC dat de cliënt een 100% gegarandeerde zorg krijgt en op een respectvolle, professionele en betrouwbare manier bejegend wordt. WOC staat in verbinding met andere organisaties en zorgverleners. Samen staan we namelijk sterker en kunnen we meer betekenen voor onze cliënten. Ten aanzien van langdurige zorg (VPT) geldt dat WOC zich verplaatst in de situatie van haar cliënten, meeleeft met de cliënten thuis en warmte en zorg biedt die medewerkers zichzelf en hun naasten toewensen.