Kernwaarden

Liefde

WOC werkt vanuit het oogpunt van de cliënt en zorgt ervoor dat de zorg goed geleverd wordt met de juiste tijd en ruimte voor cliënt als zorgverlener en gaan zo samen een verbinding aan. Met het hart van de zorgverleners op de juiste plek en oprechte aandacht werkt men aan een werkbare en effectieve oplossing voor alle betrokken.

Respect

Het adagium van WOC is “wie de ander respecteert kan de andere aanvaarden in wie hij/zij is als mens”. Met respect behandeld worden betekent dat WOC oog heeft voor de goede naam, belangen en behoeften van de cliënt.

Communicatie

WOC vindt het belangrijk dat er open en eerlijk wordt communiceert naar zowel cliënt als zorgverlener, waarbij misverstanden voorkomen worden. We staan open voor feedback als team en nemen dit mee als leerpunt en ondernemen actie hierop.

Professioneel

Door onze jarenlange ervaring binnen deze sector, zijn wij uitgegroeid tot professionals in ons vak. Professionaliteit staat bij ons heel erg hoog in het vaandel en is terug te zien in onze dienstverlening